Allergi mot rött kött

I ny forskning har kopplingen mellan hudsymtom och anafylaxi i samband med intag av rött kött uppmärksammats. Symtomen uppträder flera timmar efter intag. De flesta fallen har rapporterats hos vuxna, men i de senaste rapporterna finns också barn omnämnda.

I bifogat sammandrag summerar vi de viktigaste studierna om kopplingen mellan intag av rött kött, symtom och sensibilisering mot Alpha-gal.

Läs mer här »

 

Är du intresserad av mer information om Alpha-gal eller någon av våra andra produkter? Tveka inte att kontakta oss via följande formulär »

2014-12-18